Verkeer en verkeersveiligheid op Curaҫao

logo
Search

Verkeer en verkeersveiligheid op Curaҫao

Inleiding


In het Modus Statistisch Magazine jaargang 11, nummer 2 is een artikel verschenen over het verkeer op Curaçao gedurende de periode 2005-2012. De onderwerpen die in het betreffende artikel ter sprake zijn gekomen zijn: de ontwikkeling van het wagenpark, verkeersongevallen, slachtoffers in het verkeer, ontwikkeling van verkeersmisdrijven en overtredingen.


Het huidige artikel is voor een deel een update, waar mogelijk tot en met 2014. De periode 2009-2014 wordt in beschouwing genomen. Voor bepaalde aspecten wordt gebruik gemaakt van internationale statistieken om een beeld te geven hoe Curaçao er voor staat vergeleken met andere landen.
Behalve de verkeersstatistieken van de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao (VVV) en de wagenparkgegevens van het Ontvangerskantoor, worden ook jaarverslagen van het Openbaar Ministerie van Curaçao geraadpleegd. Het doel van dit artikel is om inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het verkeer op Curaçao en de ontwikkeling daarvan.

Read more: