Steekproef trekken bij het CBS

logo
Search

Steekproef trekken bij het CBS

  • Steekproef trekken bij het CBS

    Bij het CBS wordt gebruik gemaakt van een steekproefkader uit een bestand van adressen/gebouwpunten. Dit gebeurt bij huishoudonderzoeken bv het Arbeidskrachtenonderzoek.
     

    Uit dit steekproefkader wordt steeds een steekproef getrokken. Deze steekproef is een aselecte procedure die ervoor zorgt dat er willekeurig  wordt getrokken. Willekeurig betekent in dit geval dat geen enkele element in de doelpopulatie een voorkeursbehandeling heeft gehad. Dit wordt een kanssteekproef genoemd. Hierbij heeft ieder element een positieve kans om in de steekproef terecht te komen en moeten al die kansen bekend zijn. Op deze manier wordt gegarandeerd dat ieder huishouden op dezelfde manier behandeld wordt, om vertekening van de steekproef te voorkomen.

    Verder is het belangrijk om de grootte van de steekproef te bepalen. Meestal wordt dit gedaan door te kijken welke precisie van de schatting men wil hebben.  In de regel geldt hoe groter de steekproef, hoe preciezer de schatting. Eerst wordt dus de precisie (bij een bepaalde betrouwbaarheid) vast gelegd en daarna kan men de bijbehorend steekproefomvang berekenen.  Elk jaar wordt het steekproefkader opnieuw vastgesteld en worden de precisie en grootte van de steekproef bepaald. Wij proberen jaar op jaar, indien dit mogelijk is, hetzelfde adres niet binnen 6 maanden opnieuw te benaderen.