"Restorative Practices": de Curaҫaose ervaring

logo
Search

"Restorative Practices": de Curaҫaose ervaring

Inleiding


Eerder is in de Modus een tweetal artikelen verschenen over “Restorative Justice” (RJ). Het eerste artikel (Jaargang 10 nr. 3) bevatte een algemene uiteenzetting over de oorsprong van RJ, wat de RJ‐benadering inhoudt, voordelen en beperkingen, een overzicht van de toepassing wereldwijd. In het tweede artikel (Jaargang 10 nr. 4) is ingegaan op de voorwaarden voor toepassing van RJ, voorbeelden van de RJ‐aanpak en enkele resultaten van evaluatieonderzoeken van RJ‐programma’s.
Op Curaçao wordt de herstelbenadering door Fundashon Sentro di Dama (SEDA) toegepast. De werkzaamheden hieromtrent worden in nauwe samenwerking met het International Institute for Restorative Practices uitgevoerd. Het onderhavig artikel beoogt inzicht te geven in de werkzaamheden die op dit terrein worden verricht. Er zal worden ingegaan op het concept “Restorative Practices (Herstelpraktijken) zoals het International Institute for Restorative Practices dit ziet, de restauratieve processen, de toepassing hiervan door SEDA en de reikwijdte van deze methodologie.

Read more: