Kindermishandeling: het belang van signaleren

logo
Search

Kindermishandeling: het belang van signaleren

Inleiding

In het Modus Magazine jaargang 11 nummer 2 is uitgebreid ingegaan op de problematiek van kindermishandeling. Het artikel omvatte een uiteenzetting van het concept kindermishandeling, vormen en risicofactoren van kindermishandeling, de gevolgen ervan, alsmede het proces van opvoeden, de internationale en lokale situatie inzake kindermishandeling. In het artikel is onderkend dat kindermishandeling als één van de meest grove vormen van schending van mensenrechten kan worden beschouwd. Een disfunctioneel huishouden wordt als één van de voornaamste risicofactoren beschouwd. In sommige gevallen gaat kindermishandeling over van generatie op generatie. Niet alleen op Curaçao, maar overal ter wereld wordt kindermishandeling ervaren als een ernstig maatschappelijk probleem, wat helaas ondergeregistreerd blijft.

In dit artikel wordt ingegaan op het belang van signalering van kindermishandeling. Tevens beoogt het artikel een cijfermatige update te geven van de zaken die door Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC) zijn afgehandeld. De periode onder beschouwing bestrijkt de jaren 2007 tot en met 2015. De informatie over het gebruik van de kindertelefoon is van 2016.