Consumentenprijzen december 2019 en inflatiecijfer jaar 2019 (29-01-2020)

logo
Search

Consumentenprijzen december 2019 en inflatiecijfer jaar 2019 (29-01-2020)

Consumentenprijzen voor de maand van december 2019 en de inflatiecijfer voor 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van december 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is met 0,1 procent gestegen in december 2019 vergeleken met november 2019 en het inflatiecijfer matig is gedaald naar 2.6 procent.

Prijsontwikkeling maand december 2019 ten opzichte van de voorgaande maand november 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand december met 0.1 procent gestegen, in vergelijking met de maand november 2019, het heeft zich ontwikkelend van 133.7 in november 2019 naar 133.8 in december 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (december 2019) zijn; het goedkoper worden van benzine (-5.3%), kerosine (-1.6%), water (-0.5%) en het duurder worden van gasolie (2.0%), dranken (2.0%), rookwaren (2.2%), vlees en vis (1.4%), spijsvetten (1.3%) en vervoersmiddelen in eigendom (1.0%).

Prijsontwikkeling december 2019 ten opzichte van december 2018

De CPI van december 2019 (133.8) is 2.3 procent hoger dan de CPI van december 2018 (130.8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in december 2.3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en wonen.

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met december 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.6 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 128.7 in december 2018 naar 132.1 in december 2019.