Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2018

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2018

http://www.cbs.cw/website/press-releases-2018_3499/item/resultaten-conjunctuurenquete-1ste-helft-2018_2314.html

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van juni 2018 bekend. Doel van deze enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur 1e helft 2018

  • Van de benaderde bedrijven heeft, net als in december 2017, bijna 35 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest. Ook afgelopen periode is het tekort aan financiële middelen de grootste investeringsbelemmering. Dit percentage is vrij sterk toegenomen van 18 naar 26 procent van de bedrijven.
  • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers ten opzichte van december 2017 verminderd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd, is toegenomen van 30 naar 40 procent. Het percentage ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is afgenomen van 65 naar 55 procent. Het percentage wat heeft aangegeven dat het de afgelopen periode verbeterd is, is met 4 procent laag gebleven.
  • Het percentage bedrijven dat in juni 2018 heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 2017 afgenomen, van 57 naar 51 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst is bovendien toegenomen, van 19 naar 27 procent. Het vertrouwen in de toekomst is aldus minder positief geworden in ten opzichte van december 2017.
  • Ook de mening ten aanzien van het investeringsklimaat is de eerste helft van het jaar wat verslechterd. Deze blijft vooral matig, naar mening van 58 procent van de bedrijven (was 62% in december 2017). Ruim 37 procent vindt het slecht (was 29%) en slechts 5 procent van de bedrijven vindt het investeringsklimaat goed (was 9%).
  • 36% van de participerende bedrijven heeft te maken gehad met een toename van de omzet. Het aandeel bedrijven waar de omzet is afgenomen is met 9 procentpunten toegenomen naar 58 procent.
  • Sinds 2016 is er een begin gemaakt met het opstellen van een conjunctuurindex. Dit aan de hand van het vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de veranderingen van de omzetten (omzetmutaties). Deze zijn geaggregeerd in de vorm van een samengestelde index waarbij 100 als beginpunt is genomen. Sinds de vorming van het Land Curaçao eind 2010, vertoont de conjunctuurindex een afnemende trend. Sinds medio 2014 is er van herstel sprake. Eind 2017 heeft dit herstel zich niet doorgezet (70%) en per juni 2018 is het afgenomen naar 64 procent.
     
  • Het aandeel bedrijven welke het jaar 2018 met een positief bedrijfsresultaat verwacht af te sluiten bedraagt 59 procent. Dit is 1 procentpunt lager dan het percentage van december 2017. Ruim 41 procent van de gerespondeerde bedrijven heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat te verwachten, een toename van 1 procentpunt. Helaas is dus nog steeds een hoog percentage bedrijven niet in staat winst uit de onderneming te behalen. Opgemerkt dient te worden dat deze percentages géén inzicht geven in de omvang van de bedrijfsresultaten en evenmin in eventuele faillissementen.

Meer informatie:

Op de homepage van de website van het CBS (www.cbs.cw) kunt u de folder “Resultaten Conjunctuurenquête 1e helft 2018” downloaden. Het CBS bedankt alle bedrijven voor de medewerking die zij aan dit onderzoek hebben gegeven.