Consumentenprijzen op Curaçao: oktober en november 2018

logo
Search

Consumentenprijzen op Curaçao: oktober en november 2018

Oktober: prijzen dalen (-0,2%), inflatie 2,3 procent

November: prijzen stijgen (+0,4%), inflatie 2,4 procent

Prijsontwikkeling oktober en november 2018 vergeleken met de voorgaande maand

Gedurende de afgelopen drie maanden, heeft het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao zich ontwikkeld van 129,7 (september 2018) naar eerst 129,5 (oktober 2018, -0,2%) en vervolgens 130,0 (november 2018, +0,4%).

De prijsontwikkeling in oktober 2018 wordt vooral gekenmerkt door de prijsdaling van benzine (-2%), leidingwater (-2%) en elektriciteit (-5%), terwijl in november 2018 met name de prijsdaling van benzine (-1%) en de prijsverhoging van leidingwater (+1%), elektriciteit (+3%) en gasoil/diesel (+5%) een rol van betekenis spelen.


Prijsontwikkeling oktober en november 2018 t.o.v. zelfde maand in 2017

Terwijl de CPI van oktober 2018 (129,5) 3,0 procent hoger is dan de CPI van oktober 2017 (125,7), bevindt de CPI van november 2018 (130,0) zich 3,1 procent boven de CPI van november 2017 (126,1). Deze cijfers (3,0% en 3,1%) geven een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maanden oktober en november 2018 respectievelijk 3,0 en 3,1 procent hoger ligt vergeleken met dezelfde maanden in 2017.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober en november 2018

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, het minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde CPI in desbetreffende maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met respectievelijk oktober en november 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,3 en 2,4 procent gestegen. Deze stijging van de kosten van levensonderhoud komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van de 12-maandsgemiddelde CPI van 125,1 in oktober 2017 naar 128,0 in oktober 2018 en van 125,3 in november 2017 naar 128,3 in november 2018. De inflatie op Curaçao in oktober en november 2018 is derhalve 2,3 en 2,4 procent respectievelijk.   

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden

Gedurende de afgelopen twee en een kwart jaar (27 maanden) vertoont de consumentenprijsontwikkeling op Cura­­çao een golvende trend, met een inflatie tussen -0,5 procent (september 2016) en 2,4 procent (november 2018). De gemiddelde inflatie in ons land over deze periode is 1,1 procent.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor de tabellen met cijfers over de consumentenprijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preisnan pa konsumidó na Kòrsou: òktober i novèmber 2018

Òktober: preisnan ta baha (-0,2%), inflashon 2,3 porshento

Novèmber: preisnan ta subi (+0,4%), inflashon 2,4 porshento

Desaroyo di preis durante òktober i novèmber 2018 kompará ku e luna anterior

Durante último tres luna, sifra índise di preis pa konsumidó (CPI, “Consumer Price Index”) na Kòrsou a desaroyá di 129,7 (sèptèmber 2018) pa primeramente 129,5 (òktober 2018, -0,2%) i seguidamente 130,0 (novèmber 2018, +0,4%).

Desaroyo di preis na òktober 2018 ta wòrdu karakterisá prinsipalmente dor di bahada di preis di gasolin (-2%), awa potabel (-2%) i elektrisidat (-5%), mientras ku na novèmber 2018 espesialmente bahada di preis di gasolin (-1%) i oumento di preis di awa potabel (+1%), elektrisidat (+3%) i gasoil/diesel (+5%) ta hunga un rol signifikante.

Desaroyo di preis durante òktober i novèmber 2018 kompará ku mes luna na 2017

Mientras na òktober 2018 (129,5) e CPI ta 3,0 porshento mas haltu kompará ku òktober 2017 (125,7), na novèmber 2018 (130,0) e CPI a resultá 3,1 porshento mas haltu en komparashon ku novèmber 2017 (126,1). E sifranan aki (3,0% i 3,1%) ta duna un indikashon ku nivel di preis pa konsumidó durante lunanan di òktober i novèmber 2018 ta respektivamente 3,0 i 3,1 porshento mas haltu kompará ku mes lunanan di 2017.

Desaroyo di preis riba termino largu: inflashon òktober i novèmber 2018

Inflashon ta reflehá pèrdida di balor di sèn, pues di forsa di kompra, dor di subida di preis di produkto i servisio pa e konsumidó riba termino largu (usualmente 12 luna). E sifra di inflashon pues ta duna un indikashon di e subida promedio di kosto di bida, i pesey ta wòrdu rekomendá komo instrumento pa indeksashon di salario, penshun, ònderstant/ benefisio sosial, sueldo mínimo i otro entrada.

Inflashon den un sierto luna ta wòrdu kalkulá dor di komparashon di e CPI promedio di 12 luna den e luna konserní ku e CPI promedio di 12 luna den mes luna e aña anterior. Si kompará e periodo di e último 12 luna te ku respektivamente òktober i novèmber 2018 ku mes periodo un aña anterior, ta resultá ku preisnan pa konsumidó na averahe a subi ku 2,3 i 2,4 porshento. E subida aki di kosto di bida ta wòrdu reflehá dor di desaroyo di e CPI promedio over 12 luna di 125,1 na òktober 2017 pa 128,0 na òktober 2018 i di 125,3 na novèmber 2017 pa 128,3 na novèmber 2018. Inflashon di Kòrsou na òktober i novèmber 2018 pues ta 2,3 i 2,4 porshento respektivamente.

Desaroyo di preis riba termino largu: inflashon último 27 luna

Durante último 2 aña i kuart (27 luna) desaroyo di preis pa konsumidó na Kòrsou a demonstrá un trend oleá, ku inflashon entre -0,5 porshento (sèptèmber 2016) i 2,4 porshento (novèmber 2018). Inflashon promedio na nos pais durante e periodo aki ta 1,1 porshento.

Esaki ta sali na kla for di datonan ku a ser publiká awe dor di Ofisina Sentral di Statistik (CBS). Por akudí riba website di CBS (www.cbs.cw) pa e tabelnan ku sifra di desaroyo di preis pa konsumidó na Kòrsou.