Consumentenprijzen maart 2018

logo
Search

Consumentenprijzen maart 2018

Consumentenprijzen op Curaçao: maart 2018

Gemiddeld prijsniveau 0,4 procent hoger vergeleken met februari 2018;

Inflatie stabiel op 1,6 procent


Prijsontwikkeling maand maart 2018 ten opzichte van maand februari 2018

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand maart 2018 gestegen met 0,4 procent, dus van 127,2 in februari 2018 naar 127,7 in maart 2018.  De meest opvallende specifieke prijswijzigingen in maart 2018 zijn het duurder worden van leidingwater (+2%), benzine (+4%) en diesel/gasoil (+4%).


Prijsontwikkeling maand maart 2018 ten opzichte van maand maart 2017

De CPI van maart 2018 (127,7) is 1,9 procent hoger dan de CPI van maart 2017, toen een CPI van 125,3 is gemeten. Dit cijfer (1,9%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand maart 2018 1,9 procent hoger is dan gedurende de maand maart 2017.


Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie maart 2018

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,6 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,0 in maart 2017 naar 126,0 in maart 2018. De inflatie op Curaçao in maart 2018 is dus 1,6 procent.  

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden

Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 11 maanden lichte deflatie, gevolgd door twee maanden nul- inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie. In februari 2018 verandert de stijgende trend in een lichte daling – van 1,7 naar 1,6 procent -, terwijl in maart 2018 de inflatie zich stabiliseert op het niveau van de voorgaande maand (1,6%).

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de prijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.