Consumentenprijzen juli 2018

logo
Search

Consumentenprijzen juli 2018

http://www.cbs.cw/website/prices_3214/

Consumentenprijzen op Curaçao: juli 2018

Gemiddeld prijsniveau in juli 0,4 procent hoger vergeleken met juni;

Inflatie – dus stijging kosten van levensonderhoud afgelopen 12 maanden- 1,9 procent


Prijsontwikkeling maand juli 2018 ten opzichte van maand juni 2018

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juli 2018 gestegen met 0,4 procent, dus van 128,5 in juni 2018 naar 129,0 in juli 2018.  De prijsontwikkeling op Curaçao gedurende de maand juli werd vooral gekenmerkt door de stijging van woonkosten (+1,0%) en autorijkosten (+1,1%).

De stijging van woonkosten is vooral veroorzaakt door het duurder worden van elektriciteit (+5%) en leidingwater (+1%), terwijl de stijging van autorijkosten hoofdzakelijk het resultaat is van de prijsverhoging van diesel/gasoil en benzine met respectievelijk 9 en 4 procent. 

Prijsontwikkeling maand juli 2018 ten opzichte van maand juli 2017

De CPI van juli 2018 (129,0) is 3,0 procent hoger dan de CPI van juli 2017, toen een CPI van 125,3 is gemeten. Dit cijfer (3,0%) is een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand juli 2018 3,0 procent hoger is dan gedurende de maand juli 2017.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie juli 2018

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,9 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,7 in juli 2017 naar 127,0 in juli 2018. De inflatie op Curaçao in juli 2018 is dus 1,9 procent.  

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden

Gedurende de afgelopen twee en een kwart jaar (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 7 maanden lichte deflatie, gevolgd door 2 maanden nul-inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie, van 0,2 procent in februari 2017 tot 1,7 procent in januari 2018. Na een lichte daling in februari 2018 – van 1,7 naar 1,6 procent - stabiliseert de inflatie zich tot en met mei 2018 op 1,6 procent. In zowel juni (1,7%) als juli (1,9%) 2018 is er sprake van een lichte stijging van de inflatie, ten opzichte van de vorige maand. De komende maanden zal blijken of deze stijgende ontwikkeling zich voortzet.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de consumentenprijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preisnan pa konsumidó na Kòrsou: yüli 2018

Nivel di preis promedio na yüli 0,4 porshento mas haltu kompará ku yüni;

Inflashon - esta subida di kosto di bida último 12 luna - 1,9 porshento

Desaroyo di preis luna di yüli 2018 kompará ku luna di yüni 2018

E sifra índise di preis pa konsumidó (CPI, “Consumer Price Index”) di Kòrsou a subi ku 0,4 porshento na luna di yüli 2018, esta di 128,5 na yüni 2018 pa 129,0 na yüli 2018. Desaroyo di preis na Kòrsou durante luna di yüli a wòrdu karakterisá prinsipalmente dor di subida di gastunan di bibienda (+1,0%) i di kore outo (+1,1%).

Gastunan di bibienda a oumentá prinsipalmente dor ku elektrisidat (+5%) i awa potabel (+1%) a bira mas karu, mientras ku e kousanan prinsipal di oumento di gastunan di kore outo ta ku gasoil/diesel i gasolin a bira mas karu ku respektivamente 9 i 4 porshento.

Desaroyo di preis luna di yüli 2018 kompará ku luna di yüli 2017

E CPI di yüli 2018 (129,0) ta 3,0 porshento mas haltu ku e CPI di yüli 2017, na kual momentu un CPI di 125,3 a wòrdu midí. E sifra aki (3,0%) ta indiká ku e nivel di preis pa konsumidó durante luna di yüli 2018 ta 3,0 porshento mas haltu kompará ku luna di yüli 2017.


Desaroyo di preis riba termino largu: inflashon yüli 2018   Inflashon ta reflehá pèrdida di balor di sèn, pues di forsa di kompra, dor di subida di preis di produkto i servisio pa e konsumidó riba termino largu (usualmente 12 luna). E sifra di inflashon pues ta duna un indikashon di e subida promedio di kosto di bida, i pesey ta wòrdu rekomendá komo instrumento pa indeksashon di salario, penshun, ònderstant/ benefisio sosial, sueldo mínimo i otro entrada.

Inflashon den un sierto luna ta wòrdu kalkulá dor di komparashon di e CPI promedio di 12 luna den e luna konserní ku e CPI promedio di 12 luna den mes luna di e aña anterior. Si kompará e periodo di e último 12 luna te ku yüli 2018 ku mes periodo un aña anterior, ta resultá ku preisnan pa konsumidó na averahe a subi ku 1,9 porshento: e CPI promedio di 12 luna a desaroyá di 124,7 na yüli 2017 pa 127,0 na yüli 2018. Inflashon na Kòrsou na yüli 2018 pues ta 1,9 porshento.


Desaroyo di preis riba termino largu: inflashon último 27 luna

Durante di e último 2 aña i un kuart (27 luna) e desaroyo di preis pa konsumidó a resultá promé den 7 luna di deflashon leve, siguí pa 2 luna di sero inflashon i 12 luna di inflashon ku ta subi poulatinamente, di 0,2 porshento na febrüari 2017 te ku 1,7 porshento na yanüari 2018. Despues di un disminushon leve na febrüari 2018 – di 1,7 pa 1,6 porshento – seguidamente e inflashon ta stabilisá su mes te ku mei 2018 na e nivel di 1,6 porshento. Na tantu yüni (1,7%) komo yüli (1,9%) 2018 a registrá un oumento leve di inflashon, kompará ku e luna anterior. E lunanan benidero lo demonstrá si e desaroyo di subida di inflashon aki ta kontinuá.

Esaki ta sali na kla for di datonan ku a ser publiká awe dor di Ofisina Sentral di Statistik (CBS). Por akudí riba website di CBS (www.cbs.cw) pa un análisis mas ekstenso i e tabelnan ku ta kontené sifra di desaroyo di preis pa konsumidó na Kòrsou.