Consumentenprijzen april en mei 2018

logo
Search

Consumentenprijzen april en mei 2018

Consumentenprijzen op Curaçao: april en mei 2018

Gemiddeld prijsniveau in april 0,2 procent gestegen en in mei 0,1 procent gedaald; Inflatie april en mei stabiel op 1,6 procent

Prijsontwikkeling maand april en mei 2018 ten opzichte van de voorgaande maand

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in april 0,2 procent gestegen, terwijl het in mei gedaald is met 0,1 procent, zich ontwikkelend van 127,7 in maart naar 127,9 in april en 127,8 in mei.  

De meest opvallende specifieke prijswijzigingen in april zijn het duurder worden van kookgas (+9%), de tariefsverlaging van leidingwater (-5%) en de stijging van de benzineprijs (+2%). De prijsontwikkeling in mei wordt vooral gekenmerkt door het goedkoper worden van diesel/gasoil (-5%), de tariefsverlaging van elektriciteitsverbruik (-4%), de tariefsverhoging van leidingwater (+2%) en het duurder worden van benzine (+2%).

Prijsontwikkeling april en mei 2018 ten opzichte van april en mei 2017

De CPI van april 2018 (127,9) is 2,0 procent hoger dan de CPI van april 2017 (125,4), terwijl de CPI van mei 2018 (127,8) 2,2 procent hoger is dan de CPI van mei 2017 (125,0). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in april en mei 2018 respectievelijk 2,0 en 2,2 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2017.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie april en mei 2018

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder.

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met zowel april als mei 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,6 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,2 in april 2017 naar 126,2 in april 2018 en van 124,4 in mei 2017 naar 126,4 in mei 2018. De inflatie op Curaçao in zowel april als mei 2018 is dus 1,6 procent.  

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden

Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 9 maanden lichte deflatie, gevolgd door twee maanden nul- inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie. In februari 2018 verandert de stijgende trend in een lichte daling – van 1,7 naar 1,6 procent -, terwijl vanaf maart tot en met mei 2018 de inflatie zich stabiliseert op 1,6 procent.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de prijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.