Population Projections 2015-2050

logo
Search

Population Projections 2015-2050

Toekomstige bevolkingsontwikkeling sterk afhankelijk van migratie.

Om een prognose te doen van de verwachtte toekomstige bevolkingsontwikkeling van Curaçao zijn vijf verschillende scenario's opgesteld. Ieder scenario bestaat uit een combinatie van verschillende aannames op het gebied van vruchtbaarheid, sterfte en migratie, de componenten van bevolkingsontwikkeling. De publicatie 'Population Projections 2015-2050' beschrijft de gehanteerde methodologie en geeft naast een overzicht van de resultaten een analyse van de vijf scenario's (standaard migratie; constante vruchtbaarheid; hoge immigratie; emigratiegolf; geen migratie) en een korte uitleg over het gebruik van de verschillende scenario's. De prognoses zijn gedaan op basis van historische datareeksen uit het bevolkingsregister van Curaçao in combinatie met Censusdata.

De belangrijkste resultaten uit de bevolkingsprognoses 2015-2050

 • Migratie speelt een belangrijke rol in de toekomstige bevolkingsontwikkeling: met een sterke positieve netto migratie groeit de bevolking mogelijk door van 157.000 in 2015 naar bijna 220.000 inwoners in 2050, terwijl een nieuwe emigratiegolf, zoals degene die Curaçao gedurende de jaren 1998-2001 meemaakte, kan leiden tot een afname tot ongeveer 146.000 personen in 2050.
   
 • Het 'standaard migratie' scenario, welke beschouwd kan worden als een 'midden' scenario, resulteert in een verwachtte bevolkingsomvang van ongeveer 178.000 personen in 2050. Het 'constante vruchtbaarheid' scenario resulteert in ca. 189.000 personen in 2050.
   
 • Wanneer er geen migratie plaats zou vinden zou de bevolkingsomvang langzaam afnemen tot 155.000 in 2050. Dit is geen realistisch scenario, maar biedt een referentiekader voor de andere scenario's.
   
 • Met uitzondering van het 'hoge immigratie' scenario, zal de bevolkingsgroei in alle scenario's afnemen en uiteindelijk negatief worden.
   
 • Vergrijzing is een onontkoombaar proces in de bevolking van Curaçao. In alle scenario's vindt verdere vergrijzing van de bevolking plaats. Migratie kan het vergrijzingsproces afremmen danwel versnellen: een grote positieve netto migratie remt het vergrijzingsproces af, terwijl een emigratiegolf de vergrijzing juist bespoedigt.
   
 • In 2050 zal naar verwachting de mediane leeftijd van de bevolking tussen de 46 en 52 jaar liggen. Dat is 5 tot 11 jaar hoger dan in 2015.
   
 • De bevolking van 65 jaar en ouder zal naar verwachting zo'n 24 tot 30 procent van de totale bevolking uitmaken in 2050, dat is een toename van 9 tot 15 procentpunten ten opzichte van 2015.
   
 • De bevolking zal langer leven bij een toename van de levensverwachting. Een toename van de levensverwachting in Curaçao zal daarom leiden tot een sterke groei van de oudste bevolking, de 80 plussers. Hun aandeel zal naar verwachting toenemen van iets meer dan 3 procent in 2015 tot 8 á 11 procent in 2050.
   
 • Naar verwachting zullen in 2050 de ouderen (65+) in de bevolking economisch afhankelijk zijn van ongeveer twee keer zo weinig personen in de werkende leeftijd (20-64 jaar) dan in 2015 (ongeveer 2 personen per 65 plusser in 2050 tegenover ongeveer 4 personen per 65 plusser in 2015).
   
 • Een afname van de vruchtbaarheid van de bevolking zal leiden tot een verwachtte afname van het aandeel jongeren (<15 jaar) in de bevolking van zo'n 19 procent in 2015 tot 14 á 17 procent in 2050.
   
 • Wanneer het vruchtbaarheidsniveau van de bevolking gelijk blijft (ca. 2,1 kinderen per vrouw in 2015) zal de zogenaamde 'ontgroening' van de bevolking naar verwachting minder drastisch zijn. Een emigratiegolf zal naar verwachting leiden tot de sterkste afname van het aandeel jongeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrashon lo hunga un papel importante den e manera ku poblashon lo desaroyá den futuro

Pa pronostiká e manera ku poblashon di Kòrsou lo por desaroyá den futuro, a formulá sinku diferente senario. Kada senario ta basá riba un kombinashon di diferente suposishon tokante fertilidat, mortalidat i migrashon: e komponentenan ku ta determiná e manera ku un poblashon ta desaroyá. E publikashon ‘Proyekshon di Poblashon 2015-2050’ ta deskribí e metodologia usá. Banda di un bista di e resultadonan, e ta kontené un análisis di e sinku senarionan (migrashon na nivel standart; fertilidat konstante; imigrashon haltu; ola di emigrashon; sero migrashon) i un splikashon breve di e manera ku a usa kada un. Pa hasi e pronóstikonan, a usa algun serie di dato históriko saká for di registro di poblashon di Kòrsou, kombiná ku dato di Senso.

E resultadonan prinsipal di e pronóstikonan di poblashon 2015-2050

 • Migrashon lo hunga un papel importante den e manera ku poblashon ta bai desaroyá: si e kantidat di persona ku imigrá bin biba na Kòrsou resultá basta mas grandi ku e kantidat ku emigrá bai biba otro kaminda, e poblashon por krese di 157.000 habitante na 2015 te kasi 220.000 na 2050. Pero un otro ola grandi di emigrashon manera esun ku Kòrsou a konosé den e añanan 1998-2001 lo por pone e poblashon baha te na aproksimadamente 146.000 persona na 2050.
   
 • E senario di ‘migrashon standart’ (ku nos por tuma komo un senario ‘promedio’) lo nifiká ku por spera ku na 2050 e poblashon lo konsistí di mas o ménos 178.000 persona. E senario di ‘fertilidat konstante’ ta hiba na un pronóstiko di aproksimadamente 189.000 persona na 2050.
   
 • Ku sero migrashon, e poblashon lo baha te na 155.000 persona na 2050. E senario akí no ta realístiko sí. E ta sirbi solamente komo punto referensia pa e otro senarionan.
   
 • Tur senario, ku eksepshon di esun di ‘imigrashon haltu’, ta indiká ku e poblashon lo krese kada bes ménos i na un dado momento slo kuminsá krem.
   
 • Embehesementu di poblashon di Kòrsou ta un proseso inevitabel. Tur e senarionan ta indiká ku e poblashon ta bai sigui embehesé. Migrashon por sea frena òf aselerá e proseso di embehesementu: imigrashon haltu for di otro pais lo frena e proseso di embehesementu, miéntras ku un ola di emigrashon pa otro pais mas bien lo aseler’é.
   
 • Na 2050, edat mediano di e poblashon lo ta entre 46 i 52 aña, esta, 5 pa 11 aña mas haltu ku na 2015.
   
 • Segun pronóstiko, na 2050 e habitantenan di 65 aña p’ariba lo forma 24 pa 30 porshento di e poblashon total: un oumento di 9-15 punto porsentual kompará ku 2015.
   
 • Si ekspektativa di bida subi, e poblashon lo biba mas largu. P’esei, si ekspektativa di bida subi na Kòrsou, esei lo hiba na un oumento grandi di e poblashon di edat haltu, esta, e habitantenan ku edat di 80 aña p’ariba. Segun pronóstiko, e grupo akí lo oumentá di algu mas ku 3 porshento na 2015 te 8-11 porshento na 2050.
   
 • Segun pronóstiko, na 2050 e hendenan di edat (65+) den e poblashon akí lo tin mas o ménos dos bes ménos hende di edat laboral (20-64 aña) ku nan por dependé ekonómikamente riba dje kompará ku 2015 (mas o ménos 2 persona pa kada habitante di 65 aña òf mas na 2050, kompará ku mas o ménos 4 persona pa kada habitante di 65+ na 2015).
   
 • Un redukshon di fertilidat di poblashon lo hiba, segun pronóstiko, na un bahada den e kantidat di mucha (<15 aña) den e poblashon, di aproksimadamente 19 porshento na 2015 te 14-17 porshento na 2050.
   
 • Si e nivel di fertilidat keda meskos (aproksimadamente 2,1 yu pa kada hende muhé na 2015), segun pronóstiko e asina yamá ‘ontgroening’ (‘dehubenesementu’) di poblashon lo ta ménos drástiko. Segun pronóstiko, un ola di emigrashon ta e faktor ku por produsí e bahada di mas drástiko den e porsentahe di hóben.