Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

logo
Search

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Inleiding

Bij het bevolkingsregister van Curaçao worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken en echtscheidingen die op Curaçao plaatsvinden geregistreerd. Met behulp van deze geregistreerde demografische gegevens, in combinatie met gegevens uit de door het CBS uitgevoerde tienjaarlijkse volkstelling, kunnen demografische ontwikkelingen worden gemeten en geïnterpreteerd. Als aanvulling op de jaarlijks door het CBS gepubliceerde demografische statistieken worden in dit artikel enkele van deze statistieken en ontwikkelingen die in 2015 gemeten werden nader belicht. Doel van dit artikel is enkele belangrijke en opvallende statistieken en ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsgroei, vruchtbaarheid, sterfte en migratie te presenteren en deze meer betekenis te geven door ze in een historische danwel geografische context te plaatsen of door onderliggende patronen te beschouwen.

Read more: