Jongeren en de arbeidsmarkt in Curaҫao 2011

logo
Search

Jongeren en de arbeidsmarkt in Curaҫao 2011

Inleiding


Jongeren op de arbeidsmarkt worden in het algemeen gedefinieerd als de bevolking van 15 tot en met 24 jaar oud. Zij vormen een bijzondere groep in de arbeidsactieve leeftijden, doordat veel van hen nog studeren en zelfs deels nog leerplichtig zijn. De participatiegraad van de jongeren is circa 40 procent, wat aangeeft dat meer personen economisch niet-actief zijn dan dat zij tot de beroepsbevolking behoren.
Wereldwijd wordt de groep jongeren op de arbeidsmarkt gekenmerkt door lage participatie en hoge werkloosheid. Curaçao is daarop geen uitzondering.

In dit artikel zal de analyse van jongeren en de arbeidsmarkt vanuit de gebruikelijke kengetallen en opstellingen worden uitgevoerd voor Curaçao. De informatie hiervoor is afkomstig uit de Census van 20111.
In het tweede deel zal nader worden ingegaan op nieuwe concepten die in ontwikkeling zijn, met name met betrekking tot werkende jongeren in kwetsbare posities van de ILO en het door de OECD ontwikkelde concept van NEET: niet economisch actief en niet in opleiding of training. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met andere landen.

Read more: