De importen van Latijns-Amerika en het Caribische gebied (LAC), 2015-2016

logo
Search

De importen van Latijns-Amerika en het Caribische gebied (LAC), 2015-2016

Inleiding

De internationale handel is de handel tussen landen. Hiervan is sprake wanneer landen bepaalde goederen en diensten niet zelf hebben of deze te duur worden wanneer ze in eigen land worden geproduceerd (door bv hogere loonkosten). Deze producten en diensten zullen dan geïmporteerd (of ingevoerd) worden. Tegenover de import staat de export of uitvoer: de handeling van het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.

In dit artikel worden de belangrijkste importpartners en de hierbij horende importproducten van Latijns-Amerika en het Caribische Gebied, afgekort LAC, beschreven. Daarnaast zal een analyse worden gemaakt van het partneraandeel en het productaandeel van deze importlanden. Verder zal een vergelijking worden gemaakt van de ontwikkelingen van 2016 ten opzichte van 2015.

In 2015 was de totale waarde van importen (wereldwijd) 16.147 US$ miljard en in 2016    14.749 US$ miljard. In 2016 is de waarde van de importen van Latijns-Amerika en het Caribische Gebied, afgenomen met 12,5 procent van 935 US$ miljard in 2015 naar 818 US$ miljard. In 2015 zijn door LAC 4.768 producten ingevoerd van 237 landen. In 2016 zijn de importlanden ongewijzigd gebleven en het aantal importproducten gestegen naar 4.771.

Factoren die een rol hebben gespeeld in de zwakke groei van de handel in de LAC-regio zijn slechte investeringen, lagere prijzen voor handelswaar, maar ook structurele factoren zoals langzame verbeteringen in het verlagen van de transportkosten, de toename van handelsprotectie en handelskosten.

In 2016 zijn voor LAC positieve ratio’s voor buitenlandse aankopen geregistreerd voor Costa Rica (+8,2%), Dominicaanse Republiek (+2,5%) en Mexico (+2,2%). Dalingen in importcijfers zijn onder andere geregistreerd voor Columbia (-15,6%), Bolivia (-14,2%), Chili (-5,2%) en Guatemala (-5,0%). (www.cepal.org)