De importen van Latijns Amerika en het Caribische gebied (LAC), 2013-2014

logo
Search

De importen van Latijns Amerika en het Caribische gebied (LAC), 2013-2014

Inleiding


Er is sprake van internationale handel wanneer landen bepaalde goederen en diensten niet zelf hebben of deze te
duur worden wanneer ze in eigen land worden geproduceerd (door bv hogere loonkosten). Deze producten en
diensten zullen dan geïmporteerd (of ingevoerd) worden. Tegenover de import staat de export of uitvoer: de
handeling van het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.
In dit artikel worden de belangrijkste importpartners en de hierbij horende importproducten van Latijns Amerika en
het Caribische Gebied, afgekort LAC, beschreven. Daarnaast zal een analyse worden gemaakt van het partner
aandeel en het productaandeel van deze importlanden. Verder zal een vergelijking worden gemaakt van de
ontwikkelingen van 2014 ten opzichte van 2013.

In 2013 was de totale waarde van importen (wereldwijd) 18.330 US$ miljard en in 2014 18.329 US$ miljard. In
2014 is de waarde van de importen van Latijns Amerika en het Caribische Gebied, afgekort LAC, afgenomen met
5,3 procent van 1.083 US$ miljard naar 1.026 US$ miljard. In 2013 zijn door LAC 4.812 producten ingevoerd van
238 landen. In 2014 zijn de importlanden gedaald naar 235 en het aantal importproducten gewijzigd in 4.760.
V oor LA C zijn de hoogste groeiratio’s voor buitenlandse aankopen geregistreerd voor Bolivia (+11,9%) en
Colombia (+7,9%). Overige LAC landen waarvan de importen zijn toegenomen, zijn Panama (+5,2%), Mexico
(+4,9%), Nicaragua (+4,5%) en Guatemala (+4,4%). De hoogste dalingen in importcijfers zijn genoteerd voor
Cuba (-11,7%), Argentinië (-11,4%), Chili (-8,9%), Peru (-7,7%) en Brazilië (-4,4%). (www.cepal.org)

Read more: