De export van Latijns Amerika en het Caribische gebied; 2013-2014

logo
Search

De export van Latijns Amerika en het Caribische gebied; 2013-2014

Inleiding en methodologie


In een open economie vindt handel in goederen en diensten plaats met andere mensen en bedrijven in de internationale gemeenschap. De handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland wordt aangeduid als export of uitvoer. Hiertegenover staat de handeling van het kopen van goederen of diensten uit het buitenland; dit wordt aangeduid als import of invoer.
Van uit het exportland bezien bestaat de drang om te exporteren uit het bereiken van een grotere afzetmarkt gebied, met als oogpunt het behalen van meer winst. Een andere reden is dat door het op grotere schaal te produceren er schaalvoordelen ontstaan waardoor de eigen producten goedkoper worden geproduceerd en dus aantrekkelijker zijn om uit te voeren.

Aan de andere kant, vanuit het importland bestaat de behoefte om een bepaald product in het buitenland te kopen bij tekort of afwezigheid in eigen land, of als dat product te duur wordt geproduceerd in eigen land, te hoge loonkosten, of van betere kwaliteit dan in eigen land.
In dit artikel wordt de export van Latijns Amerika en het Caribische Gebied ((LAC10) in 2013 en 2014 onder de loupe genomen. Het doel is na te gaan welke landen de belangrijkste exportpartners van LAC zijn en wat de belangrijkste producten zijn. Ook wordt een analyse gemaakt van het partner aandeel en het product aandeel en hoe deze zich in 2014 hebben ontwikkeld t.o.v. 2013.
Het product aandeel kan op twee niveaus worden benaderd;
Het eerste niveau is door de producten te verdelen naar fase van verwerking in grondstoffen, intermediaire goederen, consumptiegoederen en . Bij het tweede niveau wordt gekeken naar een verdere specificatie van de producten zelf bijvoorbeeld mineralen, groenten, hout, chemicaliën, enz.

Read more: