Ontwikkeling prijzen groenten en fruit na grenssluiting Venezuela en Curaçao in 2018

logo
Search

Ontwikkeling prijzen groenten en fruit na grenssluiting Venezuela en Curaçao in 2018

In januari 2018 heeft Venezuela de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao, in eerste instantie voor 72 uur, gesloten. Dit werd later voortgezet. Deze tijdelijke sluiting heeft dan ook zijn weerslag gehad op Curaçao. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de prijzen van groenten en fruit, waarvan Curaçao jaarlijks rond de 4 miljoen ANG (4.454,2 ton) van importeert uit Venezuela1  

Het effect hiervan is te zien in de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) van aardappelen, groenten en fruit, zie figuur 1,  in februari 2018 vergeleken met dezelfde periode in 2017 was er een stijging van 12.07%. In februari 2017 was een stijging van 8.12% waargenomen ten opzichte van februari 2016. De stijging van 2017 was voornamelijk het gevolg van de stijging van de internationale olieprijs (een gemiddelde stijging van 75% in februari 2017 t.o.v. februari 2016). In februari 2018 was de stijging van de internationale olieprijs matiger (17% t.o.v. februari 2017).

Ondanks de matiger stijging van de olieprijs in februari 2018 (zie figuur 2) ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de gemiddelde prijs van groenten en fruit sterker gestegen dan in dezelfde maand in het voorafgaande jaar. Nadat de grens opnieuw opengesteld werd in de maand april 2018, zijn de prijzen weer gedaald, desondanks de sterkere stijging van de internationale olieprijs in de maanden die daarop volgden. Echter zijn ze niet teruggegaan naar het peil van 2017.

1 Bron: Handelsstatistieken CBS Curaçao.