Deflatie Curaҫao 2015: een verkennende analyse

logo
Search

Deflatie Curaҫao 2015: een verkennende analyse

Inleiding


In dit artikel zal worden stilgestaan bij het historische feit dat zich in 2015, voor het eerst sinds de Consumenten Prijs Index (CPI) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend, een (lichte) deflatie op Curaçao over een kalenderjaar heeft voorgedaan. Dit zal in de vorm van een verkennende analyse naar mogelijke betekenis, oorzaken en gevolgen geschieden.
Het referentiekader voor dit artikel is de literatuur en data die aan het slot van dit artikel, onder de paragraaf “Geraadpleegde bronnen” nader worden omschreven.

Read more: