Resultaten Bedrijven Census 2014: hoe is de administratie van bedrijven op Curacao geregeld?

logo
Search

Resultaten Bedrijven Census 2014: hoe is de administratie van bedrijven op Curacao geregeld?

Inleiding

Het Centraal Bureau voor Statistiek van Curaçao (CBS) heeft in de tweede helft van 2014 een bedrijventelling/bedrijven census uitgevoerd op Curaçao.  De census is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, met als doel relevante data van alle actieve instanties (bedrijven en non-profit instellingen) te verzamelen om zo de karakteristieken, zoals geografische locatie, grootte (micro, klein, middelgroot en groot) en aantal en aandeel van bedrijven per bedrijfstak te kunnen analyseren.

Er wordt van een bedrijven census gesproken wanneer alle c.q. zo veel mogelijk bedrijven benaderd worden.  Een bedrijven census wordt idealiter om de 5 jaar gehouden. Echter, de laatste census dateert van 1998, doordat er geen fondsen beschikbaar waren om het onderzoek uit te kunnen voeren. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft in 2013/2014 via USONA fondsen beschikbaar gekregen om het onderzoek te laten uitvoeren. 

Aan de hand van de respons van bedrijven tijdens de Census wordt in dit artikel een antwoord gegeven op de vraag hoe de administratie van bedrijven op Curaçao geregeld is. Concreet wordt er gepresenteerd:

  • door wie de administratie van de bedrijven gedaan wordt (zelf, administratiekantoor/accountant);
  • hoe de administratie van de bedrijven georganiseerd is (gecomputeriseerd met gebruik van software programma’s, handmatig of door de kassaregistratie van de overheid);
  • of er voor de bedrijven ieder jaar een jaarrekening (balans + winst- en verliesrekening) opgesteld wordt.

Naast de analyse van alle bedrijven als totaal, wordt een analyse gepresenteerd over de resultaten per bedrijfstak en per grootte van de bedrijven (micro, klein, middelgroot en groot).