Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2011 tot en met 2013

logo
Search

Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2011 tot en met 2013

Inleiding


De economische ontwikkeling van een land kan door middel van een aantal belangrijke economische indicatoren worden gemeten, met name het reële Bruto Binnenlands Product (BBP), de inflatie en het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans. Andere macro-economische variabelen om de economie te meten zijn de werkloosheidsgraad en de beroepsbevolking, het bruto nationale inkomen per hoofd van de bevolking, de “Human Development Index” (HDI) en de koopkrachtpariteit.

Dit artikel beschrijft de eerste drie genoemde economische indicatoren voor twee grote categorieën van landen te weten:
1. De ontwikkelde landen: hieronder vallen met name de Verenigde Staten (VS), de Eurozone, Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
2. De opkomende- en ontwikkelingslanden waaronder Afrika, Centraal en Oost Europa, Verenigde Onafhankelijke Staten4, Opkomend Azië, het Midden Oosten, de zogenaamde “Western Hemisphere”, bestaande uit Latijns Amerika en het Caribische gebied.


De centrale vraag hierbij is: hoe heeft de economie in deze twee categorieën van landen zich ontwikkeld tussen 2011 en 2013, gelet op bovengenoemde drie economische indicatoren. Voorts wordt getracht, waar mogelijk, achterliggende factoren van deze ontwikkelingen aan te geven. Alvorens met de analyse wordt begonnen komen eerst de definities van gebruikte termen aan de orde en wordt het verband aangegeven tussen de inflatie, de betalingsbalans en het reële BBP.

Read more: