Internationale economische ontwikkeling in de periode 2010 tot en met 2012

logo
Search

Internationale economische ontwikkeling in de periode 2010 tot en met 2012

De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijk economische indicatoren worden gemeten, namelijk het reele Bruto BInnenlands Product (BBP), de inflatie  en het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans.

Read more: