Definitions / w

logo
Search

Definitions / w

Werkloosheidspercentage
Description:

Het aantal werkzoekenden als aandeel van de beroepsbevolking

Werkzoekenden
alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn. op zoek zijn naar werk of een eigen bedrijf willen beginnen, de maan voorafgaand Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao 2013 aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken of een eigen bedrijf starten.
Search