Definitions / p

logo
Search

Definitions / p

Participatiegraad
Description:

De verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking van 15 jaar en ouder.

Participation
Description:

People's willingness to take action in a social context.

Partner aandeel
Description:

wordt berekend als de waarde van de export naar een bepaald land gedeeld door de totale export van LAC.

Passieve cultuurparticipatie
Description:

Het bijwonen (als toeschouwer) of volgen van culturele evenementen.

Passieve sportparticipatie
Description:

Het bijwonen (als toeschouwer) of volgen van sportevenementen.

Persoonlijk inkomen
Description:

De som van de  netto of bruto inkomens van een persoon uit het belangrijkste en tweede bron. in de analyse van persoonlijke inkomens is alleen naat het bruto inkomen gekeken.

Precautionary vew
Description:

self-insurance against costly output contractions induced by sudden stops and capital flight. This model is used to provide a welfare evaluation of the costs and benefits of hoarding reserves and the optimal size of precautionary demand.

Price Level Index PLI)
Description:

Comparative price level indices are the ratios of purchasing power parities to market exchange rates. At the level of GDP, comparative price levels provide 

a measure of the differences in the general price levels of countries. this indicator is measured as an index. (www.oecd.org)

Primary Income
Description:

Is the income which resident units receive by virtue of their participation in the production process, and income receivable by owners of financial or other assets in return for placing assets at the disposal of other institutional units. 

Product aandeel
Description:

Is de waarde van de export van een specifiek product gedeeld door de totale LAC export naar dat land.

Search