Definitions / m

logo
Search

Definitions / m

Medium
Description:

Medium Medium is a channel or system of communication, information, or entertainment (Merriam Webster dictionary)

Mercantilist view
Description:

  focuses on hoarding international reserves in order to prevent or mitigate appreciation, with the ultimate goal of increasing export growth.

Micro bedrijven
Description:

Bedrijven met minder dan 5 werkenden. Het gaat om vaste werkenden en niet om uitzendkrachten, oproepkrachten etc.

De werkenden kunnen een tijdelijk contract hebben. of een contract voor een onbepaalde tijd.

Middelgrote bedrijven
Description:

Bedrijven met 10 tot en met 50 vaste werkenden

Middenbedrijf
Description:

Dit zijn bedrijven met minder dan 50 personen in loondienst en een omzet van minder dan 5 miljoen gulden

Migration
Description:

a change in the place of usual residence implying a movement across an administrative boundary. Immigration refers to those persons who settle in Curaçao as their usual place of residence and emigration refers to those persons who move from Curaçao to another country as their usual place of residence.

Keywords: migration, migratie
Mllieustatistieken
Description:

Onder milieustatistieken wordt hier verstaan statistieken (gegevens, informatie) betreffende onze omgeving. Meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld: lucht (emissies), land (afval ,transport, energie ) en water.

mobile (cellular) telephone
Description:

refers to a portable telephone subscribing to a public mobile telephone service using cellular technology, which provides access to the PSTN. This includes analogue and digital cellular systems and technologies such as IMT-2000 (3G) and IMTAdvanced. Users of both postpaid subscriptions and prepaid accounts are included.

Search