Definitions / k

logo
Search

Definitions / k

Kapitaalgoederen
Description:

Goederen voor voortzetting, uitbreiding of verbretering van de productie waarvoor langlopende investeringen vereist worden.

Voorbeelden : fabrieken, machines, gereedschappen.

Kleinbedrijf
Description:

Dit zijn bedrijven met minder dan 10 personen in loondienst en een omzet van minder dan 0,5 miljoen NAf.

Het microbedrijf vormt een onderdeel van een onderdeel van het kleinbedrijf (minder dan 5 personen in loondienst en een omzet

van minder dan 0,5 miljoen NAf)

Kwetsbare werkgelegenheid (" Vulnerable employment")
Description:

Werk dat geen formele werkrelaties heeft waarbij sociale zekerheid, zekerheid van werk en inspraak ontbreken.

Kwetsbaar werk is in deze publicatie geoperationaliseerd tot werk behorende tot de economische posities losse job, 

onbetaalde familiewerker en zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Search