Definitions / e

logo
Search

Definitions / e

Economically active population
Description:

the employed and the unemployed population added together.

Economically inactive population
Description:

all persons of 15 years or older who during the research period:

a. do not have a job or an own enterprise; and

b. are not actively seeking work

Economisch niet actieven
Description:

Alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk.

Een ontwikkeld land
Description:

Is een land dat een hoge graad van industrialisatie heeft bereikt en dat van de hogere levenstandaarden, die volgen uit rijkdom en technologie, gebruik kan maken.

een ontwikkelingsland
Description:

Is veelal een land dat (nog) geen hoge graad van industrialisatie bereikt heft in verhoudng tot ontwikkelde landen. Eendergelijk land beschikt hierdoor over een relatief grote landbouwsector, een kleine dienstsector, een lage levenstandaard alsook een laag bruto nationaal product. De achterstand op economisch, technologisch wetrenschappelijk en medish vlak die als gevolg hiervan in de loop van de tijd onstaat, ten opzichte van landen die zich op genoemde vlakken hebben ontwikkeld, gaat gespaard met een bepaalde mate van armoede.

Employed population
Description:

all persons 15 years and older who during the research period:
a. have a job or have their own enterprise; or
b. who during the week preceding the research period performed any work for pay in cash or in kind for 4 hours or more

Keywords: employed, werkenden, employed population
Export
Description:

De handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland. ook aangeduid als uitvoer. Hiertegenover staat import, de handeling van de koop van goederen en diensten van het buitenland, ook angeduid als invoer 

Exports of goods and services
Description:

Exports of goods and services consist of sales, barter, or gifts or grants, of goods and services from resident to non-residents (art 14.88, SNA)

Search