Definitions / c

logo
Search

Definitions / c

Cable TV (CATV)
Description:

multichannel programming delivered over a coaxial cable for viewing on television sets  

Census
Description:

Census is a count of the whole population of a country on a certain point in time. This does not only concern the number of individuals and households, but also the demographic and social-economic characteristics of the population at that moment.

 

Cohort
Description:

 all persons in a population that experience a particular demographic event during a specified time interval. For example, a birth cohort refers to persons born during a specified period

Consumentenbesteding
Description:

Een belangrijke basis voor het berekenen van de CPI en de  inflatie wordt gevormd door de consumentenbestedingen. Bestedingen van (buitenlands) toeristen op ons eiland  of van inwoners van ons  eiland in het buitenland (via internet bijvorbeeld ) vallen hier per defenitie niet onder. In het kader van dit artikel wordt dan gesproken van " de lokale markt" of "de lokale economie"

Consumer Price Index (CPI)
Description:

The index reflects the price changes of a package of goods and services that are bought on average by all households.

Keywords: Consumer price index, consumenten prijsindexcijfer, CPI
Consumptiegoederen
Description:

Een consumptiegoed is elk tastbaar goed dat geproduceerd wordt om vervolgens door de consument, om haar noodzaak aan dit te bevredigen, geconsumeerd te worden.

Consumptiemand(je) of Consumentenmand(je)
Description:

De (Het) "consumptiemand(je)" of consumentenmand(je)" is een verzameling producten diensten die het bestedingspatroon van de gemiddelde consument weergeeft. Deze consumptiemand dient in principe een keer in de vijf a tien jaar volledig te worden herzien aan de hand van de gegevens over consumptieve bestedingen die verkregen worden uit het budgetonderzoek ook wel "household budget survey of HBS genoemd. Tussentijds worden, indien nodig, aanpassingen gedaan in deze representatieve, gebalanceerde consumentenmand, bijvoorbeeld als een winkel falliet gaat of een product niet meeer verkocht wordt,

Consumption
Description:

Consumption is an activity in which institutional units use up goods or services. There are two quite different kinds of consumption. Intermediate consumption consists of inputs into processes of production that are used up within the accounting period. Final consumption consists of goods and services used by individual households or the community to satisfy their individual or collective needs or wants.

Country of birth
Description:

Socio - economic characteristics are aspects that form to the social reality in which individuals live in. A relevant characteristic from this module for this article is country of birth divided into native and foreign born

Country of origin
Description:

refers to the country of birth of first-generation migrants. For second-generation migrants, the country of origin is the country of birth of the mother, unless that is Curaçao, in which case it is the country of birth of the father.

Keywords: country, origin,
CPI
Description:

De CPI is een maatstaf voor de gemiddelde prijs die consumenten aan goederen en diensten uitgeven voor een representatief, marktconform, gebalanceerd "consumptiemandje " ook wel "consumentenmand(je) " genoemd. de CPI wordt door het CBS maandelijks berekend op grond van circa 7000 prijzen van producten en diensten in het "consumptiemandje" die elke maand verzameld worden. Deze prijzen worden vervolgens gewogen met het aandeel dat ze hebben in de gemiddelde bestedingen van de consument.

Keywords: cpi, consumenten, prijzen,
Cruise calls or cruise ship, port of call:
Description:

is the premier stop from where cruise ships take on passengers for their cruise holidays. A port of call refers to a port where a ship halts so that passengers can embark and disembark appropriately.

Cultuur beoefening
Description:

Alle culturele activiteiten behalve de culturele activiteiten die scholieren tijdens schooluren beoefenen

of die een volwassene als onderdeel van werk beoefend.

Cultuurparticipatie
Description:

Het beoefenen van culturele activiteiten (actief) en het volgen / bezoeken van culturele activiteiten en / of geintereseerd  zijn 

in culturele activiteiten (passief)

Cyclical unemployment
Description:

occurs because of a downturn in a country's business cycle

Search