Definitions / b

logo
Search

Definitions / b

Beroepsbevolking
Description:

De werkenden en de werkzoekenden samen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd

Bruto Binnenlands Product
Description:

Is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaald periode (meestal een jaar)

Bruto en netto inkomen
Description:

Het bruto inkomen is het inkomen uit arbeid, vermogen uitkering of andere bron waar geen inhoudingen op zijn gepleegd.

Het netto inkomen is gelijk aan het bruto inkomen na aftrek van loon- of inkomstenbelasting en sociale premies.

Bruto Toegevoegde Waarde (BTW)
Description:

De brutoproductie minus het intermediare verbruik

Brutoproductie
Description:

De omzet plus veranderingen in voorraden. voor de handel : omzet minus kostprijs (handelsmarge)

Search