Resultaten Conjunctuurenquête jaar 2017

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquête jaar 2017

Inleiding

In december 2017 zijn in het kader van de conjunctuurenquête ruim 500 bedrijven benaderd. Doel van de enquête is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Deze informatie is van direct belang voor het krijgen van inzicht in de economie, werk en werkgelegenheid en investeringsklimaat.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werknemers een steekproef wordt genomen. Het is aldus voor een deel een steekproefonderzoek.

Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daar op een verantwoorde wijze uitspraken over worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan N.V.’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van enquêteurs met vragenlijsten en via email (ongeveer 40% van het totaal aantal benaderde bedrijven).