Resultaten Conjunctuurenquete 2018

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquete 2018

Inleiding

In november en december 2018 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) ruim 500 bedrijven benaderd. Doel van deze enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

In dit verslag wordt nader ingegaan op de resultaten van de opinievragen van de enquête. Kwantitatieve gegevens worden hier niet besproken en de omzetten en winst in beperkte mate. Allereerst wordt er een korte inleidende beschouwing gegeven over de methodologie zoals die voor de enquête wordt gebruikt.

Met de verkregen gegevens van de bedrijven (NV’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening) wordt een beeld gegeven van de verschillende onderwerpen waardoor de inhoud van dit verslag bestaat uit:

  •  Investeringsbelemmeringen
  •  Vertrouwen in de economie
  •  Vertrouwen in de toekomst
  •  Mening ten aanzien van het investeringsklimaat
  •  Omzetmutaties
  •  Conjunctuurindex
  •  Bedrijfsresultaten

Om een indruk te krijgen van het verloop en trend van de conjunctuur in een oogopslag is er sinds kort een conjunctuurindex opgesteld. Dit aan de hand van gegevens van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de veranderingen van de omzetten, de omzetmutaties. Deze zijn geaggregeerd in de vorm van een samengestelde index en geven zodoende een beeld van het relatieve verloop van de conjunctuur in de tijd.

Download het gehele rapport hier: