Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2019

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2019

In juni en juli 2019 zijn in het kader van de conjunctuurenquête ruim 400 bedrijven benaderd. Doel van de enquête is om tweemaal per jaar actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Deze informatie is van belang voor het krijgen van inzicht in de economie, werk en werkgelegenheid en investeringsklimaat.

Vanwege het verbeteren van de efficiency en een beperkt budget hebben nu voor het eerst de bedrijven de enquête geheel en alleen online kunnen invullen. Dit middels een speciale software die daarvoor is verkregen.

Zoals gebruikelijk is het onderzoek uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werknemers een steekproef is genomen. Het is aldus voor een deel een steekproefonderzoek. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daar op een verantwoorde wijze uitspraken over worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan N.V.’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening.

Het onderzoek en de respons heeft zich qua grootte van bedrijven verspreid over zowel kleine- (tot 10 werknemers), middelgrote (tot 50 werknemers) als grote bedrijven vanaf 50 werknemers. De responsverdeling over klein, middelgroot en groot bedroeg dit halfjaar 21, 59 en 20 procent.