Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2018

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2018

Inleiding

In juni en juli 2018 zijn in het kader van de conjunctuurenquête bijna 360 bedrijven benaderd. Doel van de enquête is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Deze informatie is van belang voor het krijgen van inzicht in de economie, werk en werkgelegenheid en investeringsklimaat.

Vanwege het verbeteren van de efficiency en een beperkt budget zijn die bedrijven benaderd die normaliter alleen via e-mail benaderd worden. Hierdoor ontbreekt de response van bedrijven die gebruikelijk face-to-face via een enquêteur benaderd worden. Aangezien de respons hiervoor over het algemeen onderling verschilt, is daarvoor statistisch gecorrigeerd. De response van bedrijven die per email mee hebben gedaan is aangevuld met een verwachte response van bedrijven die anders middels een enquêteur gerespondeerd zouden hebben. Deze imputatie is gedaan aan de hand van de trend van voorgaande jaren van niet-email bedrijven voor desbetreffende doelvariabelen. Er is gebruik gemaakt van gewogen regressie- analyses.

Verder is van belang te vermelden dat het onderzoek wordt uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werknemers een steekproef wordt genomen. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de sub populatie (3- 10 medewerkers) en kunnen dan op een verantwoorde wijze uitspraken worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan N.V.’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening.

Het onderzoek en de respons heeft zich qua grootte van bedrijven verspreid over zowel kleine- (tot 10 werknemers), middelgrote (tot 50 werknemers) als grote bedrijven vanaf 50 werknemers. Dit in tegenstelling tot de conjunctuurmonitor van de Kamer van Koophandel die grotendeels (87%) betrekking heeft op kleine bedrijven. De responsverdeling over klein, middelgroot en groot bedroeg dit jaar 17, 59 en 24 procent.