Collectieve huishoudens in de zorgsector

logo
Search

Collectieve huishoudens in de zorgsector

Inleiding


Net als in de Census van 2001 zijn in de census 2011 particuliere en collectieve huishoudens geteld. Een particulier huishouden is een eenheid binnen een woonverblijf, bestaande uit één persoon die op zichzelf woont (een éénpersoonshuishouden) of uit meerdere personen die bij elkaar wonen; dit betekent ‘in huiselijk verkeer met elkaar omgaan’. Criterium voor huiselijk verkeer is dat er gemeenschappelijke regelingen bestaan voor het levensonderhoud (aanschaf van voeding en andere levensbehoeften) en dat gebruik wordt gemaakt van een gemeenschappelijk hoofdwoonvertrek en van een gemeenschappelijke keuken.
Collectieve huishoudens zijn instituten zoals verpleeghuizen, internaten, bejaardentehuizen, straf-gevangenis, etc. Hier is geen sprake van groepsafspraken. Het reilen en zeilen in het instituut wordt bepaald door een managementteam.
In een eerdere uitgave van de Modus (Jaargang 12 nummer 2) verscheen een artikel over de gevangenisbevolking ten tijde van de census. In dit artikel worden zorginstellingen onder de loep genomen. Zorginstellingen zijn instellingen waar zorg wordt aangeboden (zorgaanbieders) aan zorgvragers (personen die zorg behoeven). Er zijn verschillende soorten zorginstellingen. Ziekenhuizen zijn het meest bekende type zorginstelling.
Er zullen een aantal kenmerken worden beschreven van de in de census getelde zorgvragers in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het betreft personen die voor onbepaalde tijd in een zorginstelling verblijven en samen met andere bewoners een collectief huishouden vormen. Niet alle zorgvragers maken deel uit van een collectief huishouden. De zorgvragers die bijvoorbeeld onder de thuiszorg vallen of tijdelijk in een ziekenhuis worden verpleegd, zijn lid van een privé-huishouden

Read more: