Schoolgaanden in de Nederlandse Antillen 1992-2001 : publicatiereeks Census 2001

logo
Search

Schoolgaanden in de Nederlandse Antillen 1992-2001 : publicatiereeks Census 2001

Het kunnen kwantificeren van de situatie en ontwikkelingen die te maken hebben met het onderwijs is onmisbaar in alle fasen van beleid ten aanzien van onderwijs: diagnose, voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, monitoren en evaluatie, Een goed onderwijs(systeem) en goede statistieken gaan hand in hand. De census biedt in dit opzicht een noodzakelijke aanvulling in het inzicht op statistieken die gebaseerd zijn op schooladministratieve cijfers.

De meerwaarde van de census is gelegen in het feit dat het de mogelijkheid biedt tot koppelen van onderwijsgegevens aan kenmerken van personen, huishoudens en zones. De census maakt het ook mogelijk de situatie op de verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen op een uniforme wijze in kaart te brengen. Een ander waardevol aspect van de census is dat ontwikkelingen over langere periode kunnen worden beschreven.

De voorliggende publicatie is de tweede publicatie in de geplande publicatiereeks over census en onderwijs in de Nederlandse Antillen. In deze publicatie worden verschillende aspecten met betrekking tot de schoolgaande populatie behandeld.

Download this publication here