Leefsituatie achterstandsbuurten : publicatiereeks Census 2001

logo
Search

Leefsituatie achterstandsbuurten : publicatiereeks Census 2001

Deze publicatie begint in deel 1, met het uitleggen van het doel en de toegepaste methodiek. Het doel wordt als volgt omschreven: het identificeren van de leefsituatie in achterstandsbuurten in Curaçao en het zoeken van mogelijke verklaringen voor deze achterstandsituatie. Het uitgangspunt voor de methodiek is de statistische analyse van de leefsituatie in combinatie met een historische analyse van achtergronden van enkele achterstandsbuurten in Curaçao.

Bij de statische analyse worden negen willekeurig achterstandsbuurten gekozen uit het censusbestand 2001. Deze buurten vertegenwoordigen in grote lijnen 104 achterstandsbuurten die het CBS op basis van de censusgegevens heeft geïdentificeerd. 
 

Download this publication here