Huishoudens met zorgbehoevende kinderen : publicatiereeks Census 20001

logo
Search

Huishoudens met zorgbehoevende kinderen : publicatiereeks Census 20001

In deze publicatie is onderzocht wat de verschillen zijn tussen de één- en tweeoudergezinnen met zorgbehoevende kinderen in Curaçao, Bonaire en Sint Maarten, voor wat betreft de demografische en sociaal-economische kenmerken, de gezonheids(zorg)- en woonsituatie. De beschrijving is verricht voor de grotere eilanden. Reden hiervoor is dat in een dergelijke beschrijving vergelijkingen wordt gedaan op detaille niveau’s aan de hand van aantallen in tabellen. De aantallen moeten derhalve significant genoeg zijn om conclusies te trekken over eventuele gedragsverschillen tussen groepen. Voor Saba en Sint Eustatius bleek de omvang zich niet te lenen voor beschrijving op detaille niveau. De tabellen vertonen te vaak lege cellen of hele kleine aantallen, op basis waarvan geen gegronde constateringen kunnen worden gedaan. Hierdoor is besloten deze eilanden niet mee te nemen in deze beschrijven. In de huidige publicatie worden de één- en twee-oudergezinnen met zorgbehoevende kinderen systematisch met elkaar vergeleken en aan het eind wordt ook nog eens op eilandniveau de verschillen bekeken