Curaçao dient te beschikken over onafhankelijke en betrouwbare statistische informatie over de sociale, economische en demografische situatie en -ontwikkelingen met als doel een adequate basis te hebben voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Binnen dit kader dient het Statistisch Programma gebaseerd te zijn op een integrale benadering waarbinnen het welzijn van de bevolking centraal staat. In Curaçao heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de taak toegewezen gekregen om deze statistische informatie te verzorgen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Statistisch Onderzoeker

Max.Schaal 12

De Statistisch Onderzoeker is belast met onderzoek, analyses en publicatie in één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving. De werkzaamheden kunnen op junior-, medior- of senior niveau uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen door de direct leidinggevende aan de functionaris overige werkzaamheden (passend binnen het voor deze functie vastgestelde niveau) worden opgedragen.


JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Je genereert cijfermatige kennis en inzicht op één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving;

• Je draagt inhoudelijk bij aan de publicatie en verspreiding van kennis en informatie; • Je draagt inhoudelijk bij aan kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening;

• Je geeft leiding en sturing aan projectmatige uitvoering van onderzoek- en /of productiewerkzaamheden. JOUW PROFIEL

• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding; • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van statistiek en statistische methoden en technieken;

• Je hebt kennis van en of affiniteit met statistische programmas zoals IBM SPSS, SAS-STAT, ANALYTICA, XLSTAT, STATA, DOMO, QLIK SENSE, ORIGIN PRO;

• Je hebt affiniteit met of verworven kennis van data science en data visualisatie; • Je hebt kennis van en inzicht in de branches, sectoren, vakgebieden en velden van wetenschappelijk onderzoek; • Je hebt kennis van en inzicht in doelstellingen en werkwijzen van het CBS Curaçao;

• Je hebt kennis en vaardigheid in Nederlands en Engels doch verdienen sollicitanten die ook Spaans en Papiamentu beheersen de voorkeur.

TEST

• Een statistische test is een integraal onderdeel van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 14 augustus 2023. De Sollicitatie met de daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, via e-mail sean.deboer@gobiernu.cw en kopie conform aan de heer Kenneth Mattheeuw, via email kenneth.mattheeuw@gobiernu.cw
Sollicitaties, die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen.

Een referentieonderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zullen in de week van 21 tot en met 25 augustus 2023 plaatsvinden. Kandidaten met een universitaire opleiding in de richtingen Economie, Demografie of Sociale Geografie verdienen de voorkeur.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998 no 36) en de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer (+5999) 839-2300 of via zijn email of via de email van dhr. Mattheeuw. Een virtuele informatie sessie wordt op 16 augustus 2023 georganiseerd voor de geselecteerde kandidaten waarmee verder een gesprek gevoerd zal worden.

Vacature Statistisch Onderzoeker CBS 14 augustus 2023