Curaçao dient te beschikken over onafhankelijke en betrouwbare statistische informatie over de sociale, economische en demografische
situatie en ontwikkelingen met als doel een adequate basis te hebben voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Binnen dit
kader dient het Statistische Programma gebaseerd te zijn op een integrale benadering waarbinnen het welzijn van de bevolking centraal
staat. In Curaçao heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de taak toegewezen gekregen om deze statistische informatie te
verzorgen.

Het centraal bureau voor de Statistiek is op zoek naar enthousiaste kandidaat voor de functie van

Senior Statistisch Onderzoeker met voorkeur voor Economische Statistieken (schaal 12) 1 FTE

De Functie

Statistisch Onderzoeker is belast met onderzoek, analyses en publicatie in één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving. De werkzaamheden kunnen op junior-, medior- of senior niveau uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen door de direct leidinggevende aan de functionaris overige werkzaamheden (passend binnen het voor deze functie vastgestelde niveau) worden opgedragen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

• Je genereert cijfermatige kennis en inzicht op één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving;

• Je draagt inhoudelijk bij aan de publicatie en verspreiding van kennis en informatie;

• Je draagt inhoudelijk bij aan kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening;

• Je geeft leiding en sturing aan projectmatige uitvoering van onderzoek- en /of productiewerkzaamhede

Jouw Profiel

• Je hebt een afgeronde, universitaire opleiding, aangevuld met kennis die is opgebouwd als gevolg van jaren ervaring op het inhoudelijke en verschillende delen van statistiek;

• Je hebt kennis van en affiniteit voor macro-economische aspecten van de statistiek of is bereid deze kennis snel op te doen;

• Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van statistiek en statistische methoden en technieken;

• Je hebt kennis van en inzicht in analysemethoden en -technieken zoals SPSS; • Je hebt kennis van en inzicht in de branches, sectoren, vakgebieden en velden van onderzoek;

• Je hebt kennis van en inzicht in doelstellingen en werkwijzen van het CBS; • Je bent vaardig in het aansturen van professionals en projecten;

• Je beheerst Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu.

Test

• Een statistische test is een integraal onderdeel van de procedure.

Salaris

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998 no 36) en de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Solliciteren

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 24 mei 2023. De Sollicitatie met de daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, te WTC z/n of via e-mail sean. deboer@gobiernu.cw. Sollicitaties, die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. Een (interne) assesment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zullen uiterlijk binnen de 6de week na de sluitingsdatum plaatsvinden.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer 839-2300.