Consumentenprijzen voor de maand van oktober 2020

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van oktober 2020

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,1 procent vergeleken met september 2020. Het inflatiecijfer is gelijk gebleven op 2,3 procent.

Prijsontwikkeling maand oktober 2020 ten opzichte van de voorgaande maand september 2020

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand oktober met 0,1 procent gestegen, in vergelijking met de maand september 2020, het heeft zich ontwikkelt van 136,4 in september 2020 naar 136,5 in oktober 2020.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (oktober 2020) zijn; het duurder worden van rookwaren (1,3%), aardappelen, groenten en fruit (1,1%), suiker en chocolade (1.0%) en vlees en vis (0,9%) en het goedkoper worden van kerosine (-5,6%), elektriciteit (-1,9%) en spijsvetten (-0,2%).

Prijsontwikkeling oktober 2020 ten opzichte van oktober 2019

De CPI van oktober 2020 (136,5) is 2,2 procent hoger dan de CPI van oktober 2019 (133,6). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in oktober 2020 2,2 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2019. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn dranken en rookwaren, voeding en gezondheidszorg.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober 2020

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met oktober 2020, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,3 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 131,5 in oktober 2019 naar 134,5 in oktober 2020.