Consumentenprijzen voor de maand van juni 2020

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van juni 2020

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0.3 procent vergeleken met mei 2020. Het inflatiecijfer is gedaald naar 2.5 procent.

Prijsontwikkeling maand juni 2020 ten opzichte van de voorgaande maand mei 2020

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juni met 0.3 procent gestegen, in vergelijking met de maand mei 2020, het heeft zich ontwikkelt van 133.7 in mei 2020 naar 134.1 in juni 2020.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (juni 2020) zijn; het duurder worden van kerosine (10.1%) en vlees en vis (2.9%) en aardappelen, groenten en fruit (1.1%) en verteringen buitenshuis (0.8%).

Prijsontwikkeling juni 2020 ten opzichte van juni 2019

De CPI van juni 2020 (134.1) is 1 procent hoger dan de CPI van juni 2019 (132.8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in juni 2020 1.0 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2019. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding, wooninrichting en huisraad en gezondheidszorg.
 

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie juni 2020

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni 2020, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.5 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 130.3 in juni 2019 naar 133.6 in juni 2020.