De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van februari 2020

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gedaald met 0.3 procent vergeleken met januari 2020. Echter is het inflatiecijfer wel matig gestegen naar 2.7 procent.

Prijsontwikkeling maand februari 2020 ten opzichte van de voorgaande maand januari 2020

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand februari met 0.3 procent gedaald, in vergelijking met de maand januari 2020, het heeft zich ontwikkelend van 134 in januari 2020 naar 133.6 in februari 2020.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (februari 2020) zijn; het goedkoper worden van elektriciteit (-6.7%), kerosine (-1.5%), kleding (-2.0%) en benzine (-2.0%) en het duurder worden van suiker en chocolade (1.1%) en aardappelen, groenten en fruit (2.0%).

Prijsontwikkeling februari 2020 ten opzichte van februari 2019

De CPI van februari 2020 (133.6) is 2.8 procent hoger dan de CPI van februari 2019 (129.9). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in februari 2020 2.8 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2019. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en wonen.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie januari 2020

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met februari 2020, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 129.2 in februari 2019 naar 132.7 in februari 2020.