Consumentenprijzen voor de maand van april 2020

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van april 2020

 

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0.2 procent vergeleken met maart 2020. Het inflatiecijfer is gestegen naar 2.9 procent.

 

Het CBS heeft door de coronacrisis enige problemen geleidt voor het samenstellen van de Consumentenprijsindex (CPI) in april 2020. Dit komt vooral omdat bepaalde producten en diensten niet meer verkrijgbaar waren (zoals bioscoopkaartje, of een knipbeurt bij de kapper). Daarnaast verandert het koopgedrag van consumenten en kan het lastiger of soms zelf onmogelijk zijn om de juiste prijzen waar te nemen.

Afhankelijk van de situatie, heeft het CBS gekozen voor een methode waarbij een geschatte fictieve prijs in te zetten. Deze methode is in overeenstemming met de internationale richtlijnen die door o.a. UN en IMF zijn opgesteld. Door de gekozen oplossingen kan het CBS de totale CPI blijven publiceren en zal te zijner tijd de berekende prijsontwikkeling tussen post- en pre-coronatijd overeenkomen met de werkelijkheid.

Prijsontwikkeling maand april 2020 ten opzichte van de voorgaande maand maart 2020

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand april met 0.2 procent gestegen, in vergelijking met de maand maart 2020, het heeft zich ontwikkelend van 133.7 in maart 2020 naar 134.0 in april 2020.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (april 2020) zijn; het goedkoper worden van kerosine (-27.3%), aardappelen, groenten en fruit (-0.7%) en het duurder worden van gascylinder (3.7%), benzine (1.3%), rookwaren (4.6%), gasolie (1.9%), huishoudelijke uitgaven (0.9%), zuivelproducten (0.7%) en suiker en chocolade (0.7%).

Prijsontwikkeling april 2020 ten opzichte van april 2019

De CPI van maart 2020 (134.0) is 2.7 procent hoger dan de CPI van april 2019 (130.5). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in maart 2020 2.7 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2019. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en wonen.
 

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie april 2020

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.