CPI Curaçao september 2017

logo
Search

CPI Curaçao september 2017

Consumentenprijzen op Curaçao: september 2017

Prijzen 0,2 procent hoger dan in de maand augustus 2017;

Inflatie in september 2017 is 1,3 procent

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september 2017 gestegen met 0,2 procent, namelijk van 125,4 in augustus naar 125,6 in september.

De meest opvallende prijswijziging in de afgelopen maand (september 2017) is het duurder worden van de voedingsgroep “aardappelen, groenten en fruit” met 2 procent.

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 1,3 procent gestegen. De 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 123,3 in september 2016 naar 124,9 in september 2017.

De inflatie op Curaçao is dus 1,3 procent in september 2017. Aangezien het inflatiecijfer (1,3%) een indicatie is van de stijging van de kosten van levensonderhoud, wordt het aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen en overig inkomen.

De CPI van september 2017 (125,6) is 1,4 procent hoger dan de CPI van september 2016, toen een CPI van 123,9 is gemeten. Dit cijfer (+ 1,4%) is een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand september 2017 1,4 procent hoger lag dan gedurende de maand september 2016.

Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: juli 2015 tot en met september 2017) is er sprake van een gevarieerde consumentenprijsontwikkeling, namelijk:

  • eerst een periode van geleidelijk dalende inflatie,
  • gevolgd door een periode van matige deflatie, en uiteindelijk resulterend
  • in de periode vanaf december 2016, met aanvankelijk nul-inflatie en vervolgens een geleidelijk toenemende inflatie.

De inflatie van september 2017 (1,3%) is de hoogste inflatie sinds mei 2015, toen ook een inflatie van 1,3 procent is gemeten.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor een uitgebreidere analyse kan men het “CPI Statistisch Bulletin Curaçao, september 2017” op de CBS-website www.cbs.cw raadplegen.