CBS starts the 22nd of April for the first time with an ICT & Mediasurvey in Curaçao

logo
Search

CBS starts the 22nd of April for the first time with an ICT & Mediasurvey in Curaçao

Tussen 22 april en 2 juni aanstaande zal het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) starten met het ICT & Mediaonderzoek. Het is een gezamelijk onderzoek en is de eerste keer dat CBS dit onderzoek uitvoerd.

De centrale vraag  van het ICT-onderzoek is:

In welke mate hebben huishoudens en personen op Curaçao toegang tot Informatie en Communicatie Technologie en in welke mate en op welke wijze maken huishoudens en personen op Curaçao gebruik van Informatie en Communicatie Technologie?

Andere informatie die het CBS uit dit onderzoek wil halen is:

1.         In welke mate hebben huishoudens en personen toegang tot welke ICT-apparaten en diensten?

2.         Op welke wijze maken huishoudens en personen gebruik van ICT-apparaten en –diensten? (frequentie, locatie, met welk doel, apparaat, diensten, wijze                   van rekening houden met beveiligingsaspecten)

3.         In welke mate maken huishoudens en personen gebruik van ICT-apparaten en –diensten?

De centrale vraag van het Mediaonderzoek is:

In welke mate en op welke wijze en waarom de respondenten op Curaçao gebruik maken van de media (radio/kranten/televisie/Social Media) en wat is hun mening over betreffende media.

De deelaspecten die gemeten zullen worden bij het Mediaonderzoek zijn: de mate van, de wijze waarop en waarom men gebruik maakt van de media. Ook zal er gevraagd worden naar de mening t.a.v. de media hier op Curaçao.Alle uit dit onderzoek verkregen informatie zal door het CBS op een anonieme wijze verwerkt worden. Het CBS houdt zich hierbij strikt aan de wet op de geheimhouding. Artikel 5, lid 2. van de Statistiekwet verplicht het CBS om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Dezelfde wet geldt ook voor de interviewers.
 

Alle interviewers hebben een badge met hun persoonsgegevens/foto/logo van het CBS en handtekening van de directeur van het CBS. De interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek. U kunt het CBS altijd bellen om te verfiëren of op dit moment een onderzoek bezig is en de naam van de interviewer te controleren. Het telefoonnummer van het CBS hiervoor is: 839 2350

Ook hebben alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen van te voren een brief van het CBS ontvangen met uitleg over het onderzoek en de vermelding dat een interviewer van het CBS langs zal komen om een aantal vragen te stellen aan ieder lid van de familie.

Het is van zeer belang dat Curaçao over geactualiseerde statistische informatie van verschillende thema’s beschikt dat het CBS uitvoer. Daarom vraagt het CBS voor volledig medewerking van de huishoudens die in het steekproef zijn gevallen voor het welslagen van dit onderzoek. Het CBS wil van te voren alle huishoudens hiervoor bedanken.