CBS start met het Arbeidskrachteonderzoek voor 2017

logo
Search

CBS start met het Arbeidskrachteonderzoek voor 2017

ako 2017

Arbeidskrachtenonderzoek 2017 CBS van start in Curaçao.

Vanaf zaterdag 2 september  zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op pad gaan om huishoudens te bezoeken en alle leden vragen te stellen over hun positie op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek zal duren tot en met 13 oktober 2017.

Het AKO is een steekproefonderzoek dat het CBS ieder jaar onder +/- 2600 huishoudens in Curaçao organiseert, en is het belangrijkste onderzoek om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven.

Een van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de bevolking op dit moment niet werkt. Belangrijk is ook om te weten hoeveel personen werken en hoeveel personen op zoek zijn naar werk.

De belangrijkste resultaten zullen medio december van dit jaar beschikbaar komen.

Om deze en andere belangrijke arbeidsmarktgegevens in kaart te kunnen brengen, wordt de medewerking gevraagd van alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

Alle interviewers hebben een badge met hun persoonsgegevens/foto/logo van het CBS en handtekening van de directeur van het CBS. De interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek. U kunt het CBS altijd bellen om te verfiëren of op dit moment een onderzoek bezig is en de naam van de interviewer te controleren. Het telefoonnummer van het CBS hiervoor is: 839 2350

Ook hebben alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen een brief van het CBS van te voren ontvangen met uitleg over het onderzoek en de vermelding dat een interviewer van het CBS langs zal komen om een aantal vragen te stellen aan ieder lid van de familie.

Het CBS bedankt van tevoren alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen voor hun medewerking.

Het CBS publiceert regelmatig de officiële arbeidsmarktgegevens van Curaçao. Documenten die de resultaten van de Arbeidskrachtenonderzoek  beschrijven kunnen gratis gedownload worden van de website van het CBS: www.cbs.cw