Statistisch Onderzoeker 1 FTE (maximaal schaal 12)

logo
Search

Statistisch Onderzoeker 1 FTE (maximaal schaal 12)

Curaçao dient te beschikken over onafhankelijke en betrouwbare statistische informatie over de sociale, economische en demografische situatie en ontwikkelingen met als doel een adequate basis te hebben voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Binnen dit kader dient het Statistische Programma gebaseerd te zijn op een integrale benadering waarbinnen het welzijn van de bevolking centraal staat. In Curaçao heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de taak toegewezen gekregen om deze statistische informatie te verzorgen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van


Statistisch Onderzoeker 1 FTE   (maximaal schaal 12)
 

De Statistisch Onderzoeker (junior, medior of senior) is belast met onderzoek, analyses en publicatie in één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving. De werkzaamheden kunnen op junior-, medior- of senior niveau uitgevoerd worden.

Werkzaamheden

 • Genereert cijfermatige kennis en inzicht op één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving.
 • Draagt inhoudelijk bij aan de publicatie en verspreiding van kennis en informatie.
 • Draagt inhoudelijk bij aan kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.
 • Geeft leiding en sturing aan projectmatige uitvoering van onderzoek- en /of productiewerkzaamheden.

Vereisten, Kennis en Vaardigheden

 • Werk en denkniveau dat gebaseerd is op een afgeronde, universitaire opleiding of een hogere beroepsopleiding, aangevuld met kennis die is opgebouwd als gevolg van jaren ervaring op het inhoudelijke en verschillende delen van het vakgebied.
 • Gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van statistiek en statistische m&t; en Demografie.
 • Kennis van en inzicht in analysemethoden en -technieken zoals SPSS.
 • Kennis van en inzicht in de branches, sectoren, vakgebieden en velden van onderzoek.
 • Kennis van en inzicht in doelstellingen en werkwijzen van het CBS;
 • Vaardigheid in het aansturen van professionals en projecten
 • Kennis en vaardigheid in Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998 no 36) en de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 22 augustus 2018. De Sollicitatie met de daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, te WTC Piscadera Bay z/n  of via e-mail sean.deboer@gobiernu.cw Sollicitaties, die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. Een (interne) assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zullen uiterlijk binnen de 6de week na de sluitingsdatum plaatsvinden.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer 839-2340.