Events

logo
Search

Events

There is no announced upcoming events.

  • Training SEEA waterrekening

    Training betreffende het opstellen van een SEEA waterrekening.

    Onlangs (22-27 januari) heeft bij het CBS een training plaatsgevonden over het opstellen van een zgn. waterrekening.  Een water-rekening is een milieurekening (zoals bijv. een energie-rekening of een ecosyteem-rekening) en deze zijn gebaseerd op de beginselen van de SEEA van de U.N.  SEEA staat voor System of Environmental Economic Accounting en is een raamwerk waarbij milieustatistieken worden gelinkt met economische statistieken. Dat is zodanig gedaan dat het in overeenstemming is met de SNA (System of National Accounts) betreffende de nationale rekeningen. Hierdoor kunnen de rekeningen vergeleken  en gebruikt worden voor de nationale rekeningen. Milieurekeningen worden dan gebruikt als een zgn. sateliet-rekening. 

    Gaat het bij de nationale rekeningen om het meten van productie van goederen en diensten in termen van Naf (monetair), bij milieurekeningen (en dus ook bij een waterrekening) gaat het om het meten in zowel fysieke- als monetaire termen en wel van voorraden (alsmede de uitputting daarvan: ‘assets and stocks’), waterstromen (‘flows’) en een zogenaamde PSUT (een fysieke ‘supply- and use’ tabel). Het CBS Curaçao zal zich in eeerste instantie vooral richten op het opstellen van deze waterstromen en het opstellen van een PSUT. Meer informatie over milieurekeningen is te vinden op   http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp of in de brochure:  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/Brochure.pdf 

    De training vond plaats bij het CBS te WTC en is (naast funktionarissen van het CBS) bezocht door vertegenwoordigers van GMN milieu, Aqualectra en MEO. Trainer was dhr. François Soulard van StatCan (Statistics Canada), een ervaren expert op het gebied van milieurekeningen. De training is tot stand gekomen naar aanleiding van een workshop van de ECLAC en het Waves programma van de Worldbank over Milieurekeningen (Environmental Accounting) van de SEEA. Waves is een door de Worldbank geinitieerd programma en staat voor ‘Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services’. De workshop werd gehouden te Bogota in maart 2016. De training werd georganiseerd en gefinancieerd door de Eclac en het Waves programma.